PROJECT VIJFHUIZEN

‘FAN SWIET NEI SÂLT’

EEN VEELZIJDIG PROJECT VOOR MENS EN NATUUR

Met het project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ geven we een impuls aan de waterveiligheid, landbouw, vismigratie, natuurontwikkeling en recreatie in noord-Fryslân.

Het gemaal in de zeedijk bij Marrum verbetert straks de waterafvoer bij zware regenval, het gevolg van klimaatverandering. Ook ontstaat er een bijzondere verbinding tussen (zoet) binnenwater en zout (zee) water in het unieke buitendijkse kwelderlandschap voor kwelderplanten en wadvogels. Samen met een nieuwe vaarroute en fietspad komt er een schitterend (natuur)gebied voor bewoners, natuurliefhebbers en recreanten langs de Friese Waddenkust.

BINNENDIJKS

In het binnendijkse deelgebied realiseren we de aanvoer van zoet water naar het gemaal.

GEMAAL

We realiseren een nieuw gemaal in de zeedijk, nabij de Westerhúslânne. In het gemaal komt een vispassage, een verbinding tussen zoet en zout water.

BUITENDIJKS

In het buitendijkse deel van het plangebied leggen we een afwateringsvaart aan die overgaat in een slenk. De slenk loopt door een nieuw te verkwelderen gebied van circa 33 hectare.

 

Wil je op de hoogte blijven? Geef je dan op voor onze nieuwsbrief

logo Wetterskip Fryslân

csm_ferwert_logo_07_4c9d37d213-2

Provinsje Fryslan

it-fryske-gea

Het project is mogelijk dankzij financiële steun van het Waddenfonds, Rijkswaterstaat en de Europese Plattelandsontwikkeling (POP). Het project wordt verder gesteund en gestimuleerd door Programma naar een Rijke Waddenzee (Ministerie van EZ) en pMJP.

logo waddenfonds

rijkswaterstaat logo

europese-unie-vlag

 


EUROPEES LANDBOUWFONDS

VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING:

EUROPA INVESTEERT IN
ZIJN PLATTELAND