Contact


Contactgegevens

Opdrachtgevers:

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
(058) 292 2222

Provincie Fryslân
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
(058)-29 25 925
Gemeente Ferwerderadiel
Postbus 2,9172 ZS Ferwert
(0518) 41 88 88
It Fryske Gea
Postbus 3, 9244 ZN Beetsterzwaag
0512 – 381448

Opdrachtnemers:
Jansma Drachten (bouw gemaal)
Postbus 591, 9200 AN Drachten
(0512) 33 40 70
Jelle Bijlsma (wegen en waterlopen)
Trynwaldsterdyk 2, 9061 DB Gytsjerk
(058) 256 15 12


Algemene vraag of klacht?

Heeft u vragen of klachten over werkzaamheden rondom het project? Vul onderstaand formulier in of mail rechtstreeks naar info@wetterskipfryslan.nl of bel met: 058 – 292 2222.

Contactpersonen Jansma Drachten (bouw gemaal)
Projectleider Hessel Vogelvanger, telefoon: 06 – 109 232 81
Uitvoerder Alfred Stiksma, telefoon: 06 – 22 41 05 21

Contactpersonen Jelle Bijlsma (wegen-en waterlopen)
Projectleider Erik van Eijk, telefoon 06 – 43 72 53 48
Uitvoerder Sipke Koopmans 06 – 43 72 53 41

Contactpersoon It Fryske Gea
Districtshoofd Jan Jelle Jongsma, telefoon: 06 – 21 20 96 93

Contactpersonen Wetterskip Fryslân:
Omgevingsmanager Kees Munting, telefoon: 058 – 292 22 22
Toezichthouder bouw gemaal Bennie van der Veen, tel.: 06 – 22 94 67 68
Toezichthouder wegen-/waterlopen Jan Boskma, tel.: 06 – 53 24 80 56
Directievoerder Albert Oost, telefoon: 06 – 46 17 24 67

Persvragen?
Vragen van de media? Bel met de perstelefoon van Wetterskip Fryslân: 06 – 513 173 64.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u informatie? Maak dan een afspraak! Dit kan heel eenvoudig door te bellen naar Wetterskip Fryslân  058 – 292 22 22  (u kunt vragen naar de heer Munting) of te mailen naar Kees Munting: kmunting@wetterskipfryslan.nl. Een afspraak maken is gewenst, zodat we ervoor kunnen zorgen dat u de juiste persoon te spreken krijgt.

Contactformulier
Bezig met versturen