Wanneer gaan we aan de slag?

Gemaal
De voorbereidende werkzaamheden voor het gemaalbestek zijn begonnen. De aannemer is in januari 2017 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden voor de bouw van het gemaal aan de binnen- en buitendijkse zijde.

Vanaf  april is gestart met de bouw van het gemaal in de zeedijk. De bouw van het gemaal is in het najaar van 2018 klaar.

Water en weg
De aanbesteding van het wegen- en waterlopenbestek is in februari 2017 afgerond. In maart 2017 is de aannemer gestart met de uitvoering van het binnendijkse gedeelte. Het buitendijkse gedeelte wordt in 2017 en 2018 uitgevoerd, in twee periodes na het broedseizoen.

De totale oplevering vindt eind 2018 plaats.

We proberen de overlast als gevolg van de werkzaamheden voor bewoners en bezoekers zoveel mogelijk te beperken.