Met wie werken we samen?

Het project Vijfhuizen ‘fan swiet nei salt’ is een samenwerking van Provincie Fryslân, de gemeente Ferwerderadiel, It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân. Het waterschap voert het namens de projectpartners uit.

Het project is mogelijk dankzij financiële steun van het Waddenfonds, Rijkswaterstaat en de Europese Plattelandsontwikkeling (POP). Het project wordt verder gesteund en gestimuleerd door Programma naar een Rijke Waddenzee (Ministerie van EZ) en pMJP.

 

Provinsje Fryslan

csm_ferwert_logo_07_4c9d37d213-2

it-fryske-gea

Het project is mogelijk dankzij financiële steun van het Waddenfonds, Rijkswaterstaat en de Europese Plattelandsontwikkeling (POP). Het project wordt verder gesteund en gestimuleerd door Programma naar een Rijke Waddenzee (Ministerie van EZ) en pMJP.

waddenfonds_logo

ro_im_rw_logo_2_rgb_pos-op-wit_x_nl

europees%20pop_eu